طراح

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیز جدید (پروفسور حسابی)

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیز جدید (پروفسور حسابی)

طراح

شاکری لیسانس کنترل - دانشگاه خراسان
designer2100@outlook.com
اینستاگرام:
designer2013.blogsky@
تلگرام:
Abolfazl_shakeri@کاری کنیم که کتابخانی یک امر رایج بشوداین کتاب را بخوانیداین کتاب را بخوانیداین کتاب را بخوانیداین کتاب را بخوانید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «si7021 avr» ثبت شده است

کتابخانه سنسور دما و رطوبت SI7021

دما و رطوبت با استفاده از کتابخانه I2C نرم افزاری از سنسور خوانده میشود و میتوانید سنسور را به هر پایه ای از میکرو متصل کنید.

دانلود